close
دانلود آهنگ جدید
دانلود مپ جدید قلعه 2

دانلود مپ جدید قلعه 2

دانلود مپ جدید قلعه 2-stronghold 2,دانلود مپ جدید قلعه 2,دانلود مپ جدید stronghold 2,مپ جدید stronghold 2,مپ جدید قلعه 2,دانلود مپ جدید,stronghold 2,
داستان:وقتی به قرار گاه بانو سرن مرسیم مشاهده میکنیم که  olafهم در آنجا مشغول ساخت قلعه و پایگاهه و از آلمان به او کمک میشه  مضوع دیگر این هست که دو تن از  شوالیه های بارکلی در جنوب هستنند و  برای کشتن سرن خیز  برداشتن ما باید در اولین فرصت سرن رو نجات بدیم و سپس ایالات  اطراف خود را به تسخیر در آوریم  و ابتدا به شوالیه سبز رنگ  بارکلی (مجبور شدم به جای شوالیه از بارکلی و هوک استفاده  کنم) و سپس به الاف حمله ور شویم پس از کشتن الاف  شوالیه ابی…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ