جنگ های صلیبی 2

معرفی سربازان عربی جنگ های صلیبی 2,معرفی سربازان عربی,سربازان عربی جنگ های صلیبی 2,جنگ های صلیبی 2,سربازان عربی جنگ های صلیبی,معرفی سربازان عربی جنگ های صلیبی,جنگ های صلیبی,
دهقان: این یونیت(واحد) جدید نوعی اقتباس از دهقان در بازی قلعه 2 میباشد که در این سری از بازی های قلعه نیز قرار داده شده است. قدرت تخریبی کمی دارد ولی برای مواقع ضروری به کار می آید. نیاز به هیچ سلاحی ندارد گروهبان سربازان: این یونیت جدید به نوعی نقش سرکرده یا فرمانده را بازی می کند و وجود آن در میان دیگر سربازان باعث انسجام و قدرتشان می شود به تنهایی قدرت زیادی ندارد ولی اگر در میان سربازان دیگر قرار بگیرد میتواند مزیت های زیادی داشته باشد تیرانداز شمشیر زن: این واحد جدید که در جنگ های صلیبی 2 افزوده…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ