آموزش بازی قلعه

آموزش جنگ های صلیبی,ترفند جنگ های صلیبی,ترفند برای جنگ های صلیبی,آموزش بازی قلعه,جنگ های صلیبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,جنگهای ‌صلیبی‌,جنگهای صلیبی,قلعه,جنگ صلیبی,صلیبی,
آموزش مرحله حساس هفتم در ادامه مطلب... پس از نجات قلعه به سرعت به ساخت کمان بپردازید دیوار اضافه بسازید تا دشمن مشغول آن شود زمان را سپری کنید تا پیروز شوید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ