نظرتان در مورد بازی stronghold:warlords چیست؟
(46%) 92
عالی
(13.5%) 27
خوب
(15.5%) 31
معمولی
(4.5%) 9
بد
(20.5%) 41
افتضاح

تعداد شرکت کنندگان : 200